Kariéra

Kariéra

Založená Ministerstvom chemického priemyslu v 1952.

1952

Reštrukturalizovaná v roku 2003

a

Rozšírené 2020

q